• en
Pientere Peuters Insteekmozaiek Pientere peuter puzzel

Pientere Peuters

Voor getalenteerde peuters, met een ontwikkelingsvoorsprong, die graag extra uitgedaagd willen worden biedt The Kids Company het Pientere Peuter (PP) programma aan.

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelen zich vlotter dan gemiddeld. Zij zijn nòg nieuwsgieriger en leergieriger dan andere peuters, leggen vlot verbanden, onthouden veel en hebben nieuwe dingen snel door. Deze kinderen vinden het vaak fijn om dieper op onderwerpen in te gaan en veel vragen te stellen. Daarnaast zijn dit vaak peuters die zeer gedetailleerd waarnemen en erg gevoelig kunnen zijn. Kortom, peuters die gebaat zijn bij extra uitdaging en een gepast aanbod! The Kids Company voorziet hierin en biedt een speciaal Pientere Peuter programma aan.

Werkwijze Pientere Peuter programma

Van nature leert een jong kind onderzoekend en vanuit nieuwsgierigheid. Wij bieden hier veel ruimte voor, waarbij we de peuter stimuleren vooral zelf naar antwoorden te zoeken binnen de grenzen van een veilige, prettige omgeving. Samen met ontwikkelingsgelijken ontdekt de peuter meer over zichzelf en de omgeving, onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. We verwachten ook, dat het kind zich hierdoor meer op zijn plek gaat voelen in de wereld. De nadruk ligt op verdiepen en verbreden van de thema’s en onderwerpen en niet op versnellen. Wij gaan niet rekenen of lezen met de kinderen.

De voordelen

Het aanbieden van een aangepast Pientere Peuter programma biedt voordelen voor kinderen en ouders. Meer uitdaging, meer begrip en een positiever zelfbeeld. Wij kunnen ook adviseren in de juiste schoolkeuze en opvoedtips aanreiken, waardoor er betere keuzes worden gemaakt en dit het welbevinden van deze Pientere Peuters ten goede komt. Op langere termijn betekent dit voorkomen van welzijns-, leer- en gedragsproblemen.

Lijkt uw peuter ook al vroeg “in alles”? Is uw peuter zeer nieuwsgierig, ondernemend, enthousiast, zelfstandig en wil die alles weten, ook over niet-alledaagse dingen zoals vulkanen, astronomie of “het leven”? Heeft uw peuter een hekel aan routinematige activiteiten en wil die alles uit elkaar halen met goed ontwikkelde motorische vaardigheden en een snel begrip voor kleuren, cijfers en hoeveelheden? Voor u als ouders kan deze ontdekkingsdrang en behoefte aan nieuwe prikkels van uw peuter nogal eens vermoeiend zijn of als lastig worden ervaren. Maar wellicht is uw peuter gewoon gebaat bij extra uitdaging?

Interesse in ons Pientere Peuter programma?

Bel 040-25 747 52 voor een persoonlijke kennismaking

Nieuwsgierig?

Maak kennis met ons pedagogisch beleid