• en

Privacyreglement

Wet- en regelgeving

The Kids Company biedt een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving behelst eveneens het zorgvuldig omgaan met privacygegevens van klanten (ouders en kinderen) en personeel.
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG wordt op 25 mei 2018 van kracht en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website kinderopvang aanvraagt op een van onze vestigingen, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen.
 • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
 • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
 • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen en om u te informeren over onze activiteiten.

Wijzigingen

De tekst van dit privacyreglement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten, wetswijzigingen of door rechtspraak. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement op grond van bovenstaande.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

The Kids Company verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in Exact software. Zij gebruikt persoonsgegevens niet anders dan wij met hen hebben afgesproken en past adequate beveiliging toe om persoonsgegevens veilig te stellen. Het verwerken van deze persoonsgegevens dient:

 • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
 • Voor de facturatie.
 • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.
 • Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD).
 • Om de website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Onbevoegden binnen en buiten onze organisatie verlenen wij geen toegang tot uw persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacyreglement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij deze klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Het uitwisselen van persoonsgegevens via onze website vindt plaats via een verbinding met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling.

Verwijderen cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Uw gegevens verwerken wij via Exact software. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u uitsluitend een persoonlijk, schriftelijk verzoek indienen. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er voor ons geen wettelijke verplichting is om de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacyreglement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag of klacht kenbaar maken via desk@thekidscompany.nl.

Nieuwsgierig?

Maak kennis met ons pedagogisch beleid